Mình cũng dò mà sao chưa thành công bác ơi... bác có thể giúp em với thanks