Phần mềm wifi fee có chức năng liệt kê toàn bộ danh sách wifi và tự động dò mật khẩu với tỉ lệ thành công đến 90%.
link download : http://mysite.vn/Wifi-Free.rar