Từ bây giờ, người dùng PC lẫn máy Mac có thể sử dụng mọi tính năng trong ứng dụng OneNote của Microsoft hoàn toàn miễn phí, trang Neowin ngày 18/2 đưa tin.
Hồi năm 2014, đã cung cấp miễn phí ứng...