Với Developer thì không mới nhưng đối với người dùng cuối thì mới toanh, thậm chí là số 0 tròn trĩnh.

To chủ thớt: Nếu chơi được với Code thì Magento là số 1, không thì wordpress nhẹ nhàng hơn vì...