Trước cũng gặp tình trạng như vậy, đầu tiên bạn vệ sinh quạt gió, sau đó kiểm tra xem quạt gió có bị bung ra không, nếu bị bung thì lắp lại là ok. Thử các bước trên không được thì kiểm tra nguồn....