Ngành thuế tăng cường triển khai các giải pháp phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn
Ngày 22/09/2020


Tổng cục Thuế vừa có Văn bản số 3928/TCT-TTKT yêu cầu các Cục Thuế tăng cường...