Để mình nói khách quan về người đã thử ios và android rồi. Về đẹp thì bọn dòng mới nhất của android nó ăn đứt bọn iphone bây giờ, tính năng thì xêm xêm nhau, thằng iphone hơn mỗi cái thực tế ảo. Còn...