IP thực sự mê không nhiều mà phong trào nhiều hơn. Xong họ chán chê thì quay sang android nhiều mẫu mã hơn :))