Mình không thích iphone lắm, tính chất bảo mật cao cũng phiền phức nhiều, mình làm biếng sử dụng. Thường mình chỉ chọn samsung hay sony thôi.