ko pjk nhàm chán ko mak bài post từ 2016 hay 2018 rồi vẫn còn xài ầm ầm :v

- - - Updated - - -

người việt vẫn khoái dùng IP lém chứ chán gì