Ai đã dùng ip rồi mà giờ qua dùng hãng khác khó dùng lắm. Tết ngừ ta mượn của thằng bạn cái ip 6 và cái 10 mà không thấy trả lại ;), nó dùng cái nghe gọi được nữa tháng mới tậu em 10 về.