Không biết đi cái này có đăng ký trước không vậy hả Vi Khoa?