anh khoa và các mọi người thân mêm.em là một sinh vuên công nghệ thông tin.em học ngành công nghệ phần mềm.em không biết phải lựa chọn cho minh một ngôn ngữ lập trình nào cho mình cả.hiện em có ý...