Tiếc quá tôi ở Hà Nội đành chờ uống nước free vậy. Chúc Vi Khoa thành công hơn nữa