cái chỗ này nhỏ xíu, ai đi tới trước may ra còn chỗ ngồi và dữ xe