Hình như mình bị lạc hậu điều gì hay sao mà mấy năm nay có vào được vietdev.net được mấy tháng đầu rồi sau đó bị die luôn là sao nhỉ ?