e có tải bản ghost của lehai win 7 64b
khi ghost thì không có vấn đề gì nhưng lúc bios hoặc boot bằng usb thì ko nhận bàn phím chuột. khi vào win thì lại bình thường
e đã ghot bản khác nhưng lỗi đó...