Đái tháo đường thai kỳ là gì?
Đái tháo đường thai kỳ là gì?
Đái tháo đường thai kỳ là tình trạng đái tháo đường được chẩn đoán lần đầu tiên vào tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ ở những...