Chào mọi người.
Mình đang học Flex. Mình xây dựng 1 ứng dụng sử TabBar. Trên Tab1 mình để các ô nhập dữ liệu và nút Add. Tab2 mình tạo một listbox để hiển thị dữ liệu nhập từ tab1.

Khi chạy...