facebook có lẽ sẽ die sớm hơn google vì nó có quá nhiều vấn đề