Facebook giờ điếm lắm, ko chạy quảng cáo thì fanpage nhiều like follow cũng khó kéo web được