Các bác cho hỏi website mà lấy lại tin từ các web khác đặt quảng cáo adsen thì có vấn đề gì ko a