Mình chơi site eng qua vps vẫn thấy hiện, qua cáp quang FPT cũng thấy hiện luôn. Chắc anh VNPT và Vịt teo hợp tác vụ này chăng :D