mình dùng VNPT tình hình chặn trắng quảng cáo xuất hiện hình như hơn 2tháng nay rồi
đối với chrome thì chỉ hiện màu trắng trong suốt, còn firefox vẫn hiện bình thường