hết hồn, bình thường nhé
đề nghị test trên adsl, cáp quang, 3g.....laptop, điện thoại, table, mạng nhà hàng xóm, mạng nhà kế bên...xong hãy lập thớt nhé

- - - Updated - - -cáp quang vnpt...