Truy cập vào vẫn hiện bình thường,nhiều khi máy mình ko hiện nhưng máy chỗ khác vẫn hiện