đầu tiên cần 1 website chuẩn seo
tiếp đến tiến hành conten
tối ưu onpage, offpage
sau cùng thì chia sẻ lên các mxh và di link diễn đàn
các bước đề quan trọng