Nên ae nào mới đâm đầu vào lúc đầu thì cứng sau cũng g.. cmn hết