Cái này còn phải đứng góc độ của từng người nữa bác ạ, làm chủ hay làm thuê ? Đứng ở góc độ của 1 SEOer làm thuê thì cái họ quan tâm nhất là từ khóa lên hạng => lương thưởng đều đặn. Chính vì thế mà...