Mịe! Có thấy tin nhắn nào của lão quái đâu? :blink:

http://chiase.anhso.net/as/08/03/29/01Ma218319.gif

Về từ trưa, nhưng giờ mới có sức dậy nổi lên diễn đàn.

Mà bác post vào mục này thì ai...