Quan trọng nhất phải có chiến lược về content, làm SEO ko thể ngày 1 ngày 2 mà phải dài hạn 6 tháng - vài năm mới cho ra kết quả