mình đang thắc mắc không biết tại sao khi post bài bị lỗi,giờ thì hiểu rồi,thanks bạn