quả thực .NET là rất hay và giúp ta lập trình, thiết kế nhanh hơn rất nhiều bởi vì sao tui gọi là thiết kế vì cần rất ít đến thao tác lập trình. Kéo thả là rất phổ biến, tùy vào khả năng tùy biến của...