Nếu xuất phát làm SEO tự mình xây bằng khả năng viết lách của mình thì đó là lợi thế.
Nhưng nếu mở rộng thành một công việc kinh doanh kiếm tiền thì phải đi thuê viết bài. Nếu muốn nhanh phải đầu tư.