Theo quan điểm của mình, cũng là 9 năm làm dịch vụ SEO chuyên nghiệp, việc tự làm và tự viết thì có nhiều người làm được, vận hành 1 vài website để tự kinh doanh cũng có nhiều người làm được nhưng...