Các bạn biết trang web của cộng đồng flash Việt ở đâu ko
Mình vô trang này http://aloflash.com/forum/forum.php
mà thấy nó lèo tèo bài viết quá,ko lẽ cộng đồng flash Việt có nhiêu đây thôi
Muốn tìm...