Theo hướng dẫn, tôi đã tạo ra một ổ đĩa ảo trên ổ logic E:\HP LaserJet MPF 28W (bằng công cụ của win 10)
Nay do không có nhu cầu sử dụng nên tôi định xóa đi theo các phương pháp trên cộng đồng mạng...