Ứng dụng AI tự tạo của một tập đoàn viễn thông lớn tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy Kinh tế Kỹ thuật Số và xây dựng Xã hội Số
NVIDIA hôm nay thông báo Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội...