Thành lập công ty bưu chính hoặc xin giấy phép bưu chính thủ tục như thế nào vậy bác. Ib e nhé