Công ty luật Hoàng Phi tư vấn về hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu như sau:
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu...