Win 10 mặc định mở ổ ảo và chỉ đinh nó một tên drive như E: F: v.v. cho file disk image ISO
khi click chuột vào file ISO là Win 10 tự dộng mở ỗ ảo ngay
Chỉ cần eject cái ổ ảo đó là xong.