Phân vùng bức ảnh theo các cột, các hàng,
Cột : A,B,C,D,..
Hàng : a,b,c,d...
Nếu có sự khác biệt chỉ ra ở ô Bc chẳng hạn,
Chúc vui lol