Bác Đòn xem có đúng hông nha :)

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/11ch986186.jpg


http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/13ca329421-1.jpg