Xem được hình trên mất hình dưới, làm sao mà phân biệt được chớ. keke... Làm ơn lần sau có đố thì cho bé cái hình lại.

-----------------------------------------
Pham Ngoc Quang
GIG Media and...