4 tháng là quá đủ bạn ak...bạn có thể tham khảo bên mình nhé....giảng viên có hơn 7 năm kinh nghiệm làm về oracle, có bằng của oracle và microsoft bạn nhé....hơn nữa lại còn hỗ trợ ôn thi lấy chứng...