Mình thấy nhiều nơi cứ có người học và làm Oracle đc là nhận dạy luôn , cũng chả để ý ủy quyền hay k ?? k biết PNH như thế nào