Bảo vệ quyền riêng tư của bạn với Applock - Ứng dụng khóa các ứng dụng khác trên điện thoại của bạn bằng mã pin, mật khẩu mẫu và dấu vân tay.

Bạn không muốn bất kỳ ai có thể xem lén những nội dung...