Chắc là khai thác thông tin đâu đó rồi viết bài, thuật ngữ sử dụng còn kém lắm, ko phải dân trong nghề :lick: