đèn đường led đã là xu hướng chiếu sáng hiện nay, tiết kiệm 70% điện năng. Nhưng đã có thể tối ưu con số đó, chúng ta phải sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Không chỉ giúp cho việc chiếu sáng liên tục...