ai biết sửa lỗi này ko , mình đang bị lỗi này . thanks